Народный учитель — Енциклопедія Сучасної України

Народный учитель

«НАРО́ДНЫЙ УЧИ́ТЕЛЬ» – професійний і суспільно-політичний журнал. Друкували спочатку в Кишиневі, 1908–09 – у Києві як профес. і сусп.-пед. часопис. Видавали 20 разів на рік, тиражували в друкарні «Петро Барський», від ч. 13/14 за 1909 – у друкарні Р. Лубковського. Від 1910 – у Москві. Видавець – Л. Смирнова, ред. – О. Смирнов. Часопис розрахов., передусім, на нар. учителів, «захисників інтересів та провідників культури серед простого трудового населення». Його гасла: «Душа школи – учитель», «У боротьбі й єднанні ти знайдеш своє право». Здебільшого висвітлювали питання вільного виховання. Публікували статті з питань шкіл. реформи, профес. учител. побуту («Учителі в приймальній Міністерства», «До майбутнього з'їзду представників учительських товариств» О. С-нова, «В учительських товариствах» А. Локтіна); наук.-популярні матеріали з педагогіки, психології, шкіл. гігієни, санітарії, освіти («Про кордони педагогічного втручання у виховання дітей» К. Л-ва, «Київська педагогічна виставка» А. К-ія, «Про естетичне виховання дитини» Н. Аринцева, «Із життя закордонної школи» А. Іващенка). Часопис ілюстрований, містив портрети видат. педагогів та діячів нар. освіти. Постійні рубрики: «Хроніка народної освіти», «Народна освіта в земствах і містах», «Повідомлення з міст», «Загальні відомості», «Довідковий відділ», «Серед книг», «Оголошення». У вид. брали участь: І. Білоконсь­кий, А. Вязлов, Д. Дорошенко, К. Лебединцев, С. Лисенко, Ф. Матушевський, С. Русова, Є. Лозинський, В. Коряков та ін.

Літ.: Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.): Покажч. Т. 3. К., 2011.

Н. М. Сидоренко


Покликання на статтю