Народне слово — Енциклопедія Сучасної України

Народне слово

«НАРО́ДНЕ СЛО́ВО» – районна газета. Виходить щочетверга укр. мовою у м. Золочів Львів. обл. Наклад 3,5 тис. прим. Засн. 1939 під назвою «Серп і Молот» як орган райкому КП(б)У. 1941–45 не виходила. Першим повоєн. ред. був Л. Ступницький, який згодом став ред. львів. обл. г. «Вільна Україна». 1961 після приєднання до Золочів. р-ну Поморян., Олес., Краснен. і Глинян. р-нів об'єднану газету перейменували на «Ленінське слово». Від 1989 – «Н. с.». Від поч. 1990-х рр. до 2018, окрім труд. колективу, видавцями газети також були райдержадміністрація та райрада. Осн. тематика вид.: життя р-ну, області, країни. Серед рубрик – «Нашого цвіту – по всьому світу», «Творчість наших земляків», «Таланти твої, Золочівщино», «Духовність», «Пам'ять», «Розмова з сучасником», «Знай наших», «Герої серед нас», «Сторінками історії», «Постаті», «На тему дня». У різний час у ред. працювали: проф., зав. каф. зарубіж. преси та інформації Львів. ун-ту Й. Лось, письменники В. Мартинов і Є. Курток. Тривалий час гол. ред. були П. Лех (1962–84) і М. Лапсюк (2003–13), від 2013 – В. Дідула.

Н. В. Саламаха


Покликання на статтю