Народне слово — Енциклопедія Сучасної України

Народне слово

«НАРО́ДНЕ СЛО́ВО» – український часопис. Виходив 1907–11 у Львові тричі на тиждень. Ред. наголошувала на позапартійності газети. Її осн. мета: піднесення рівня заг. просвіти укр. народу, нац. пробудження, шанування рідної мови, розвиток нац. госп-ва, промислу й кооперації. Друкували матеріали з історії укр. народу, всесвіт. історії, географії, етнографії, крає­знавства, укр. і зарубіж. літ-ри, правознавства, медицини, психології, економіки, пром-сті тощо. Це були повідомлення, замітки, фейлетони, нариси, наук.-популярні статті, цикли темат. статей. Проблема укр. мови, її статусу, правопису – одна з провід. на сторінках газети. Широко висвітлювали діяльність укр. громад. орг-цій. Рубрики: «З державної ради», «Наука і штука», «Театр Сокола», «Із судових розправ», «Що діється в світї», «Із краю», «Господарство», «Новинки», «Жіночий кутик» тощо. Ред. газети також видавала книжки, зокрема «Кровавий шлях (Шерльок Гольмс)» А. Конан-Дойля, «Князь і жебрак» та «Пригоди Гука» (у 2-х т.; усі – 1908) М. Твена, драма «Ой не ходи, Грицю, та на вечерницї» М. Старицького, «Як люди навчились числити?» М. Чайковського (обидві – 1910). Ред.: А. Шостак (1907–08), А. Веретельник (1908–09), А. Кришталович (1909), М. Курцеба (1909–11).

Літ.: Українські часописи Львова. Т. 2: 1901–1919. Л., 2002.

М. О. Гринько


Покликання на статтю