Народне богатство — Енциклопедія Сучасної України

Народне богатство

«НАРО́ДНЕ БОГА́ТСТВО» – суспільно-економічна газета. Видавали 1903–10 двічі на місяць у Чернівцях. Орган «Союза руских хліборобських спілок на Буковині “Селянська Каса”» й до 1907 мала назву «Вістник Союза...». Відп. ред. – Л. Когут. Усього надруковано 76 чисел «Н. б.», з яких 6 – подвійних. Ред. орієнтувалася на селянство Буковини, мала на меті публікувати матеріали про діяльність кооперативів, сприяти сусп.-політ. просвіті насел., дбати про підвищення його культур. рівня. Переважали госп.-екон. статті, зокрема про значення та особливості функціонування хлібороб. спілок, а також уміщували публікації істор., літ. та освітньо-вихов. тематики, художні твори укр. письменників тощо. Рубрики: «Із спілкового руху» («Спілковий рух»), «Із спілкового руху на закордонній Україні», «Із спілкового руху в західних краях», «Торговельні вісти», «Всячина», «Смішне».

Літ.: Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. 1999; Галушко М. Народна Справа // Укр. преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Істор.-бібліогр. дослідж. Т. 3: 1906–1910. 2011 (обидві – Львів).

О. З. Середа


Покликання на статтю