Народна справа — Енциклопедія Сучасної України

Народна справа

«НАРО́ДНА СПРА́ВА» – районна газета. Виходить що­п’ятниці укр. мовою у м. Радехів Львів. обл. Засн. 1939 під назвою «Сталінським шляхом» як орган Радехів. повіт. ком-ту КП(б)У та політвиконкому. Згодом видавцями стали райком і райрада депутатів трудящих. Під час нім. окупації не друкували. 1956–91 – «Зоря комунізму», від 1991 – «Н. с.». У 1970-х рр. наклад досягнув 12 тис., нині становить бл. 2 тис. прим. Від поч. 1990-х рр. до 2018, окрім редакції, видавцем була райрада. Газета висвітлює події, що відбуваються в р-ні, діяльність труд. колективів пром. підпр-в, с. госп-ва, освіт. і мед. закладів, установ культури, органів місц. самоврядування. Редакція повсякчас згуртовує активістів, залучає їх до написання публікацій безпосередньо з насел. пунктів р-ну. Актив. дописувачем є дир. Вузлів. природн.-екон. ліцею, педагог П. Сікорсь­кий, матеріали до літ. сторінки подає голова літ. т-ва ім. О. Турянського, колиш. редактор газети (1978–88) М. Костів. Тривалий час гол. ред. був П. Шемчук (1951–78), від 1998 – П. Ткачук.

М. О. Твердохліб

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. О. Твердохліб . Народна справа // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71222 (дата звернення: 24.09.2021)