Народна справа — Енциклопедія Сучасної України

Народна справа

«НАРО́ДНА СПРА́ВА» – громадсько-політична газета. Виходила двічі на місяць 1907–08 у Чернівцях. Усього 24 числа, зокрема 5 – подвій­них. Видавець і відп. ред. – Наполеон Бігарій (Т. Галіп). Популяризували позиції Укр. радикал. партії. Привертали увагу до екон., духов. і культур. потреб сільс. населення Буковини, порушували питання реформи земел. законодавства, труд. еміграції, необхідності розвитку пром. й торг. секторів економіки регіону, зменшення строку військ. служби, соц. захисту працівників, безкоштов. навч. в серед. школах тощо. Вміщували статті істор. тематики, присвяч. знаковим постатям укр. минувшини (К. Острозькому, Б. Хмельницькому, Г. Сковороді, М. Драгоманову та ін.), матеріали, що популяризували фінанс. й правові знання тощо. Інформували про події нац. громад.-політ., культур. й екон. життя на Буковині, зокрема в Чернівцях, в Галичині й Наддніпрянщині. Рубрики: «Малий фейлетон», «Вістки й замітки», «По Україні», «Наші дописи». Публікували вірші, оповідання, новели, фейлетони Івана Діброви (Г. Гордий), К. Каркалії, І. Липи, Д. Макогона, М. Чернявського, О. Юркевича. Серед авторів – Т. Галіп, М. Чорногуз.

Літ.: Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999; Бильцан О. Діяльність Української радикальної партії Буковини на сторінках періодичної преси (1907–1910) // Питання історії України: Зб. наук. пр. Чц., 2008. Т. 11; Галушко М. Народна Справа // Укр. преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Істор.-бібліогр. дослідж. Т. 3: 1906–1910. Л., 2011.

О. Р. Дроздовська

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. Р. Дроздовська . Народна справа // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71223 (дата звернення: 24.10.2021)