Народна думка — Енциклопедія Сучасної України

Народна думка

«НАРО́ДНА ДУ́МКА» – районна газета. Виходить що­п'ятниці укр. мовою у м. Городок Львів. обл. Наклад бл. 2,5 тис. прим. Засн. 1990 як орган Городоц. райради. Водночас 1991 у Городку друкували г. «Новий шлях», що була правонаступником органу райкому КПУ – г. «Серп і молот» (1939–41, 1944–62 – «Зоря»). 2018 редакцією «Н. д.» завершено процес роздержавлення. Висвітлює новини міста та р-ну, діяльність органів місц. самоврядування, правоохорон. органів, політ., громад. орг-цій і т-в, реліг. громад, приділяє увагу нац. відродженню, збереженню матеріал. і духов. культури. Гол. ред.: М. Малахівський (1990–2014), Р. Смілка (від 2015).

І. С. Лопатнюк


Покликання на статтю