Народна воля — Енциклопедія Сучасної України

Народна воля

«НАРО́ДНА ВО́ЛЯ» – газета. Виходила 1911–2009 спочатку в Олифанті, від 1913 – у Скрентоні (обидва – шт. Пенсильванія, США) один раз, від серпня 1914 – тричі, від лютого 1915 – двічі, від липня 1916 – знову тричі на тиждень, від липня 1942 – щотижнево, від 2007 – щомісячно. Орган Руського нар. союзу, від 1914 – Укр. нар. союзу в Америці, згодом – Укр. брат. союзу (УБС) й правонаступник тижневика «Шершень». Мала 8 сторінок, зокрема одну – англ. мовою (від 1933). Наклад змінювався від 7,5 тис. до 5 тис. (1970-і рр.) і 2 тис. прим. – в ос­танні роки 20 ст. Ред. дотримувалася демократ. принципів вільної преси, поширювала освітні ідеї та служила інтересам УБС і його членам в США й Канаді. Ред. газети виступала за соборну, самостійну та демократ. Україну, пропагувала укр. нац. ідею на засадах рівності, єдності й братерства, підтримувала й поширювала думку про визволення укр. народу з-під моск., польс. й ін. чужого панування та об'єднання його в самост. державі укр. селян і робітників. Рубрики: «Що діється в світі», «Що діється в Америці», «Що діється в Україні», «На жіночі теми», «Робітничі справи», «Що пишуть і говорять», «Суспільно-економічні проблеми», «З українського життя», «На теми молоді», «Руханка і спорт», «Наука і життя», «Лікарські поради», «Нові видання», «Гумор і сатира» тощо. У різні роки мала додатки: «English supplement», «Вісті українського конгресового комітету Америки», «Література і мистецтво», «Вісті фундації Українського Вільного Університету», «Сторінка Українського Гарварду», «Бойківська сторінка», «Народна воля: 19-й спецвипуск Гарвардського центру українських студій з нагоди святкування десятиліття Українського Гарварду і дев'ятого з'їзду фонду кафедр українознавства», «Спортивний клич», «Voice», «Інформаційна сторінка Українського Вільного Університету», «Пластова іскра», «Ukrainian Herald». Серед гол. ред. – Є. Гвоздик (1911–12), І. Ардан (1912–13, 1913–19), М. Стечишин (1919–20), М. Репен (1923–24), Я. Чиж (1924–29, 1933–42), М. Цеглинський (1929–33, 1942–43, 1946–47), В.-Б. Лотоцький (1943–46), Д. Корбутяк (1947–49), М. Стахів (1949–71), В. Вергун (1971–79), І. Смолій (1979–83), В. Поліщук (1985), М. Дупляк (1987–2007). Англомовні сторінки та додатки редагували: М. Ґамбаль-Струтинська, Дж. Пронько. Розповсюджували «Н. в.» у США, Канаді, Німеччині, Франції, Італії та ін. країнах поселення укр. діаспори. Припинила діяльність через фінанс. скруту, за ін. даними, – через злиття УБС з орг-цією «Провидіння».

Літ.: Голіят Р. С. Історія української преси в Америці // Альм. УНСоюзу. Джерзі Ситі; Ню Йорк, 1978. Річник 68; Кравченюк О. «Народна воля» та її редактори // Альм. УБС. 1988; Жила В. Стояли на службі народу: (До 85-річчя плід. праці г. «Народна воля») // Нар. воля. 1996, 5 верес.; Українські газети 1898–2015 років, що виходили за межа­ми України (з фондів НБУВ): Каталог. К., 2018.

Т. Д. Антонюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. Д. Антонюк . Народна воля // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71237 (дата звернення: 23.10.2021)