Народ — Енциклопедія Сучасної України

Народ

«НАРО́Д» – газета. Видавали 1926 в Чернівцях. Орган Укр. нар. партії. Видавець і ред. – Л. Когут. Публікували інформацію про важливі події в краї, хроніку політ., екон. та культур. життя Буковини, вісті з України, Європи та світу, повідомлення про діяльність Укр. нар. партії, листування з читачами, літ. твори. Висвітлювали питання, по­в'язані з життям усіх верств укр. сусп-ва, проблеми виховання, освіти, інформували читачів про згубні наслідки румунізації, захист прав українців. Приділяли багато уваги популяризації укр. мови, зокрема впровадження її в усіх освіт. закладах Буковини, історії, культури. Рубрики: «По світі», «З широкого світа», «Вісти», «До наших передплатників», «Дещо з господарства», «Всячина», «Листи», «Рекламні оголошення». Серед авторів – А. Лукашевич, А. Ки­рилів (огляди політ. подій), Л. Когут (екон. тематика), І. Підгоренко (художня літ-ра). Через сувору цензуру частину матеріалів друкували анонімно.

Літ.: Українська преса і періодичні видання на Буковині // Буковина: Її минуле і сучасне. Париж; Філадельфія; Детройт, 1956; Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999.

О. О. Гаврилюк


Покликання на статтю