Народъ — Енциклопедія Сучасної України

Народъ

«НАРО́ДЪ» – щоденна християнська газета. Орган Християн. братства боротьби. Видавали 1906 у Києві за ред. С. Булгакова та О. Волжського (Глинки). У першому номері за 2 квітня задекларовано осн. завдання часопису: пропагувати реліг.-філос. свідомість, поширювати всенар. реліг.-громад. проповідь. Зокрема, С. Булгаков прагнув реалізувати свою реліг.-громад. програму боротьби за соц. свободи під знаком «християн. політики», що стала основою його майбут. «софіології». Виходячи з ідеалів вселен. християнства і, разом із В. Соловйовим, вважаючи, що християн. правда повинна проникати не лише в особисте життя, а й у сферу сусп. відносин, ред. намагалася відстоювати нар. волю, розкривати неправду капіталіст. експлуатації та сучас. земел. відносин, а також наполегливо боротися проти нац. ворожнечі. У своїх публікаціях закликали до створення християн. громадськості, літ. розкриття її ідеалів та твор. реалізації їх у життя, оскільки християн. відродження вимагає не лише зовн. реформи Церкви, а й поглиблення та прояснення реліг.-філос. свідомості, реліг. висвітлення запитів і потреб сучас. культури. Рубрики: «Щоденник преси», «Телеграми від власкорів», «Хроніка російського життя», «Місцеві відомості», «Із робітничого світу», «По Росії», «За кордоном», «Думки духовної преси», «Маленький фейлетон», «Театр» («Міський театр») тощо. Серед співроб. газети були заявлені: низка священиків-обновленців, М. Бердяєв, В. Брюсов, А. Волинський, М. Гершензон, В. Ерн, В. Зеньковський, М. Лоський, Д. Мережковський, Ф. Сологуб, П. Флоренський та ін. Після випуску 7-ми номерів «Н.» заборонила цензура.

Літ.: Булгаков С. Н. Неопубликован­ные письма к В. В. Розанову (Преди­словие и публикация М. А. Колерова) // Вопр. философии. 1992. № 10; Колеров М. А., Локтева O. K. С. Н. Булгаков и религиозно-философская печать (1906–1907) // Лица: Биогр. альманах. Вып. 5. Москва; С.-Петербург, 1994; Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.): Покажч. К., 2011.

О. Г. Астаф'єв

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. Г. Астаф'єв . Народъ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71244 (дата звернення: 23.10.2021)