Наровчатов Сергій Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Наровчатов Сергій Сергійович

НАРОВЧА́ТОВ Сергій Сергійович (Наровчатов Сергей Сергеевич; 03. 10. 1919, м. Хвалинськ, нині Саратов. обл., РФ – 22. 07. 1981, смт Коктебель, нині Феодосій. міськради, АР Крим, похов. у Москві) – російський поет, публіцист, літературознавець. Чл. та секр. (від 1971) СП СРСР. Канд. філол. н. (1972). Герой Соц. Праці (1979). Учасник рад.-фін. та 2-ї світ. воєн. Закін. 1941 Ін-т філософії, літ-ри, історії та Літ. ін-т у Москві. 1974–81 – гол. ред. ж. «Но­вый мир», в якому друкували твори та відгуки на твори укр. письменників. Домінантною у творчості Н. є тема вій­ни: поет. зб. «Костер» (1948), «Солдаты сво­бо­ды» (1952), «Горькая любовь» (1957), «Четверть века» (1965), «Через войну» (1968), «Знамя над высотой» (1974), «Боевая молодость» (1975), лірико-філос. поема «Фронтовая радуга» (1979). Н. належать літературозн. дослідж. «Лирика Лермонтова» (1964), «Не­обычное литературоведение» (1970), в якому значну увагу приділено літ-рі Київ. Русі, розвиткові друкарства на укр. землях, «Живая река» (1974); зб. статей про поезію «Атлантида рядом с тобой: (Критика. Полемика. Раз­мышле­ния)» (1972), спогади про поетів-побратимів «Мы входим в жизнь: Книга молодости» (1978), статті про стан сучас. поезії (зокрема про творчість М. Бажана, П. Воронька, І. Неходи). Перекладав вірші укр. поетів. Про Н. писали П. Воронько (нарис «Названий мій брат», 1978), М. Сингаївський (поезія «Пам'яті Сергія Наровчатова»). Окремі вірші Н. укр. мовою перекладали С. Зінчук, Б. Щавурський.

Тв.: Собрание починений. Т. 1–3. Мос­ква, 1977–78; Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1985; Избранные произведения. Т. 1–2. Москва, 1988; укр. перекл. – У ті роки // Сузір'я. К., 1975. Вип. 9.

Літ.: Грудцова О. М. Сергей Наровчатов. 1971; Воспоминания о Сергее Наровчатове. 1990; Захаров А. Н. Наровчатов С. С. // Рус. писатели XX в.: Биогр. слов. 2000; Федоров В. С. Наровчатов Сергей Сергеевич // Рус. лит-ра XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиогр. слов. Т. 2. 2005 (усі – Москва).

І. Я. Павленко


Покликання на статтю