Наркоманія — Енциклопедія Сучасної України

Наркоманія

НАРКОМА́НІЯ (від грец. νάρκη – заніміння, за­ці­п­еніння і μανία – пристрасть, захоплення) – хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами (наркотиками), що віднесені до таких конвенціями ООН чи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Н. характеризується псих. або фіз. залежністю від наркотиків, тому її розглядають як комплексне біопсихосоц. захворювання. Як хвороба вона полягає в тому, що внаслідок системат. вживання наркот. засобів виникає стійке отруєння організму, яке призводить до змін в обмін. процесах. З'являється залежність лю­дини від вживання наркотиків, що призводить до виснаження організму, розладу фізіол. і псих. функцій. Серед характер. ознак Н. – потяг до наркотиків, хворобливе, нездоланне бажання продовжува­ти їх вживати, тенденція до збільшення дози. Наслідком утримання від вживання наркотиків є тяжкий фіз. і псих. стан – т. зв. абстиненція, наркот. голод.

ВООЗ характеризує псих. залежність як стан, коли наркот. засіб спричиняє почуття задоволеності й псих. настрою, що вимагає період. чи постій. вживання цього засобу з метою уникнення дискомфорту. Фіз. залежність – стан адаптації, що полягає в інтенсив. фіз. розладах, коли вживання наркотику припинено. Цим розладам, тобто синдромам абстиненції, притаманні специфічні симптоми та ознаки, псих. та фіз. властивості, характерні для дії кожного виду наркотиків. Залежно від нар­котику, розрізняють героїноманію, морфінізм, кокаїноманію, гашишо­манію тощо. Полінаркоманія – різновид Н., коли хворий одночасно або почергово споживає два (чи більше) наркот. засоби. Вживання наркотиків призводить до наркот. сп'яніння, проте Н. сама по собі ще не має характеру псих. захворювання, однак, зазвичай, не виключає осудності. В укр. законодавстві Н. зараховують до соціально небезпеч. захворю­вань (стаття 53 Основ законодав­ства України про охорону здо­ро­в'я 1992). Сусп. небезпека Н. поля­гає насамперед у тому, що вживання наркотиків не лише руйнує здоров'я конкрет. особи, а й загрожує здоров'ю насел. загалом. Після тривалих систем. дослідж. генетики довели, що Н. може успадковуватися, що системат. вживання наркотиків призводить до ураження мозку, подіб. до того, як це відбувається під час старіння. Потрапляння вірусу СНІДу в середовище ін'єкц. наркоманів значно погіршило епідеміол. ситуацію з цією хворобою. Між Н. і злочинністю існує взаємозв'язок, спричинений протиправністю та караністю діянь, пов'язаних із нар­кот. засобами; вчиненням наркоманами злочинів для заволодіння наркотиками чи засобами для їхнього придбання; наявністю зло­чинів, вчинених під безпосеред. впливом наркотиків на психіку та волю споживачів (у стані наркот. сп'яніння, абстиненції); віктимніс­тю поведінки наркоманів (вони часто стають жертвами злочинів). У нар­комана коло друзів і знайомих зазвичай обмежене особами, які вживають наркотики, зменшена сусп. активність, триває деграда­ція особистості, що призводить до антигромад., зокрема злочин., по­ведінки. До заходів протидії зловживанню наркот. засобами належить примус. лікування наркоманів в адм. чи кримінал.-правовому порядку (стаття 16 Закону України «Про заходи протидії не­за­конному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів та зловживанню ними», 1995; стаття 96 Кримінал. кодексу України). Н. необхідно відрізняти від алкоголізму, токсикоманії, незакон. обігу наркот. засобів, психотроп. речовин і прекурсорів. Укр. адм. законодавство розме­жо­вує Н. і незаконне вживання нар­кот. засобів або психотроп. речовин (тобто без призначення лікаря); Н. і зловживання наркот. засобами або психотроп. речовинами (умисне системат. незакон­не вживання цих засобів і речовин). Хворий на Н. (наркоман) – особа, якій у відповід. порядку мед. закладом встановлено діагноз «Н.». Питаннями Н. опікується низка між­нар. орг-цій: Комісія ООН з нарко­тич. засобів координує різні аспекти діяльності у цій сфері; ВООЗ зосереджує зусилля на епідеміол., біол. і мед. дослідж. і лікуванні нар­команів; Продовол. і с.-г. орг-ція розробляє програми боротьби з культивуванням наркотиковміс. рослин і заміни їх ін. видами товар. культур (див. Безнаркотичні коноплі); Міжнар. орг-ція праці сприяє розробленню методів про­фес.-тех. та реабілітац. підготовки за місцем роботи колиш. наркоманів.

А. А. Музика


Покликання на статтю