Наноструктурное материаловедение — Енциклопедія Сучасної України

Наноструктурное материаловедение

«НАНОСТРУКТУ́РНОЕ МАТЕРИАЛОВЕ́ДЕНИЕ» – міжнародний науково-технічний журнал. Виходив 2004–15 у Києві 4 рази на рік. Видавець – Ін-т проблем матеріалознавства НАНУ. Статті друкували рос., укр. та англ. мовами. Наклад 500 прим. Осн. розділи: «Наночастки, нанокластери, нульмірні об'єкти», «Фулерени, нанотрубки і одномірні нанооб'єкти», «Тонкі плівки та інші двовимірні об'єкти», «Консолідовані наноструктурні матеріали, тривимірні об'єкти», «Нанопористі матеріали», «Методи дослідження наноструктур і наноматеріалів», «Процеси та технології отримання наноматеріалів», «Нанобіоматеріали», «Міждисциплінарний обмін інформацією», «Книжкові огляди». У виданні «Н. м.» брали участь А. Рагуля та О. Лавриненко. Гол. ред. – В. Скороход.

Я. С. Єфимович


Покликання на статтю