Народної архітектури та побуту України музей — Енциклопедія Сучасної України

Народної архітектури та побуту України музей

НАРО́ДНОЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА ПО́БУТУ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1969 з ініціативи П. Тронька на пд. околиці Києва, у Моск. (нині Голосіїв.) р-ні, побл. істор. місцевості Пирогів. Питання створення музею просто неба вивчалося в АН УРСР, Мін-ві культури УРСР, Укр. т-ві охорони пам'яток історії та культури, Держбуді УРСР. 1976 відкритий для відвідувачів. Від 2004 – у системі НАНУ. 2008 надано статус національного. Екс­позиція музею побудована на кош­ти, зібрані Укр. т-вом охорони пам'яток історії та культури. Генплан, окремі експозиції музею розробили науковці Містобудування Науково-дослідного і проектного інституту та архітектори музею – В. Баранько, С. Верговський, В. Величковський, Т. Дов­женко, П. Лошак, В. Романов, В. Сі­корський, С. Смолінський, В. Ста­мов, М. Ходаківський. Первісна пл. музею 147 га, сучасна – 132,5 га. На його тер. встановлено понад 300 пам'яток укр. нар. буд-ва 16–20 ст., перевезених з осн. істор.-етногр. обл. України, об'єд­наних в архіт.-етногр. комплекси: вітряки, Карпати, Середня Наддніпрянщина, Пд. України, Поділля, Полісся, Полтавщина і Слобожанщина, укр. село 1960–70-х рр. Деякі споруди згруповано в садиби, що утворюють фрагменти сіл і дають уявлення про найхарактерніші особливості традиц. нар. арх-ри різних регіонів. У інтер'єрах представлені зразки нар. творчості. Переважна більшість будівель – оригін. споруди, відреставровані в музеї. Серед них – унікал. дерев'яні укр. церкви: св. Параскеви (1742, із с. Зарубинці Монастирищен. р-ну Чер­кас. обл.), св. архістратига Михаїла (1750, с. Дорогинка Фастів. р-ну Київ. обл.), Воскресен. (1789, с. Ки­соричі Рокитнів. р-ну Рівнен. обл.), Покрови Богоматері (1792, с. Плоске Сваляв. р-ну Закарп. обл.), св. Миколая (1817, с. Зелене Гусятин. р-ну Терноп. обл.). До рідкіс. зразків належать: курна хата (1587, с. Самари Ратнів. р-ну Волин. обл.), хата (1697, с. Біловіж Рокитнів. р-ну Рівнен. обл.), садиба 18 ст. (с. Теребля Тячів. р-ну Закарп. обл.), хата 19 ст. (с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл., що за переказами належала онуку Т. Шевченка по братові Микиті), церк.-парафіял. школа кін. 19 ст. (с. Лоташеве Тальнів. р-ну Черкас. обл.). Представлено також численні вироб. й госп. будівлі, зокрема млин, комора, кліть, клуня, гамазея (будівля для зберігання зерна, борошна тощо), стайня, стодола (будівля для зберігання снопів, сіна), крупорушка, тік тощо. 2016 в експозиції «Українське село 60-х – 70-х років 20 століття» у будинку садиби із с. Резуненкове Валків. р-ну Харків. обл. відкрито мемор. садибу-музей П. Тронька. Осн. фонд нараховує 45,5 тис. рухомих пам'яток нар. культури: нар. одяг, тканини, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслярів, столярів, ковалів, нар. живопис та розпис, муз. інструменти, дит. іграшки тощо. Нині у 3-х храмах правлять службу. Співроб. музею вивчають, відтворюють і популяризують традиц. нар. календарно-обряд. свята й обряди, зокрема Різдво, Водохреще, Масницю, Великдень, Зелені свята (Трійця), Івана Купала, Покрову. У них беруть участь фольклорні колективи й нар. май­стри з усіх регіонів України. Від 1978 проводять сезонні етногр. ярмарки, майстер-класи ремісників із ковальства, ткацтва, різьбяр­ства, гончарства; популярні серед киян та гостей міста День гончара, День коваля, День вишивальниці й ткалі тощо. Діє «Творча майстерня», де бажаючі можуть навчитися виготовляти вироби нар. мист-ва: від витинанки до ложки. Відзначають також пам'ятні дати і держ. свята. Перший дир. – М. Хо­даківський (1989–2006), від 2017 – О. Повякель.

Літ.: Гудченко З. С. Музеи народной архитектуры Украины. К., 1981; Шмелев В. Г. Музей под открытым небом. Очерки истории, возникновения и развития. К., 1983; Музей народной архи­тектуры и быта УССР. К., 1985; Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духов­ності та культури. К., 1994; Орел Л. Музей народної архітектури та побуту України. К., 2002; Захарченко Р. Церква з Дорогинки: запізнілі висновки на тлі нових знахідок // ПУ. 2004. № 2; Народна культура України: традиції і сучасність: Мат. Міжнар. наук. конф., присвяч. 40-річчю засн. Нац. музею нар. арх-ри та побуту України. К., 2010.

Л. Д. Федорова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. Д. Федорова . Народної архітектури та побуту України музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71319 (дата звернення: 24.10.2021)