На варті — Енциклопедія Сучасної України

На варті

«НА ВА́РТІ» – додаток до журналу «Пробоєм» з однаковою тематикою та рубрикацією. Вийшло 1 число в грудні 1939 в Празі. Опубліковано статті націоналіст. спрямування: «Годі блудити!» Т. Омельченка та «За програмовість руху (з нагоди ІІ. ВЗУН.)» З. Карбовича (псевд. Я. Стецька). Рубрики: «В Україні» (підрубрика «З Карпатської України»; подано інформацію за публікаціями укр. г. «Вісті», «Вільна Україна» та ін.), «На еміграції», «Із світа», «Ріжне» (вміщено списки жертводавців «на пресовий фонд часопису “Пробоєм”», «для УНО» та «на збігців»). Більшість матеріалів опубліковано без зазначення прізвищ автора або під крипт.: Ю. Г., Б. І., В. П., Б., Р-ш, Іт. Виняток становлять згадані вище статті, а також звіт про «Курс самаританів при УНО в Празі», підписаний д-ром І. Вовком.

Літ.: Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20–30-ті рр. ХХ ст.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002.

Н. Б. Брайлян


Покликання на статтю