Навроцький Борис Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Навроцький Борис Олексійович

НАВРО́ЦЬКИЙ Борис Олексійович (14(26). 04. 1894, Київ – 10. 02. 1943) – літературо- та музикознавець. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1917), де відтоді й працював (нині Київ. ун-т): від 1924 – зав. каф. укр. літ-ри; одночасно 1922–23 викладав теорію музики в Київ. консерваторії; від 1926 очолював секції шевченкознавства, сло­в'ян. літ-ри, від 1927 був ученим секр. Київ. філії Ін-ту Т. Шевченка (1930–34 – в. о. дир. ін-ту). 1934–35 – зав. каф. Ростов. ун-ту (м. Ростов-на-Дону, РФ); від 1935 – н. с. Ін-ту світ. літ-ри АН СРСР (Москва) та, водночас, проф. Моск. консерваторії. Заарешт. 1936 за сфабриков. звинуваченнями. Покарання відбував у концтаборах на Колимі, де 1940 його повторно засуджено до 10-ти р. ув'язнення. За ін. даними – розстріл. 1937. Реабіліт. 1957. Досліджував питання теорії мист-ва. Автор нарису, присвяч. теорії поезії «Мова та пое­зія» (Х.; К., 1925), а також низки розвідок з теорії музики («Мовна інтонація та музика», 1923; «Ораторське мистецтво та його сучасне значення», «Поезія і музика»; обидві – 1925). Серед праць шевченкозн. тематики – ґрунт. монографія «“Гайдамаки” Тараса Шевченка» (Х., 1928), у ній докладно простежено всі можливі й вірогідні істор. та літ. джерела поеми, досліджено особливості жанру, композиції, стилю тощо, та зб. статей «Шевченкова творчість» (Х.; К., 1931), чільне місце в яких займають проблеми соціол. та інтонац.-композиц. аналізу його творів, вивчення способів римування в поезіях Т. Шевченка, особливості стилю поем «Княжна», «Наймичка» та ін.

Літ.: Шубравський В. Біля джерел шевченкознавства // Вітчизна. 1989. № 3; Боронь О. Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ: Наук. щорічник. Чк., 2009. Вип. 2.

О. В. Савченко


Покликання на статтю