Над Бугом і Нарвою — Енциклопедія Сучасної України

Над Бугом і Нарвою

«НАД БУ́ГОМ І НА́РВОЮ» – український часопис Підляшшя. Виходить від 1991 в Більську Підляському (Польща) спочатку як квартальник, а від 1993 – двомісячник. Видавець – Союз українців Підляшшя. Наклад 1600 прим. Статті друкують польс. або укр. мовами, зокрема й місц. укр. говірками. Висвітлює сучасне й минуле укр. життя регіону, його культуру й освіту. Порушує питання місц. й заг.-укр. історії, мови та нац. свідомості укр. меншини в Польщі, збереження традицій і звичаїв, згуртування українців, які мешкають на тер. Польщі. Часто публікує репортажі з поїздок Україною та Берестейщиною, спогади й розвідки про минуле окремих поселень на Підляшші, істор. документи, зразки літ. та мист. творчості підляс. українців. Постійна рубрика – «З хроніки подій на Підляшші». Журнал видається завдяки дотації міністра внутр. справ і адміністрації Польщі. Від 1999 має свій сайт в Інтернеті. Гол. ред.: М. Рощенко (1991–97), І. Хващевський (1997–99), Г. Купріянович (2001), Ю. Гаврилюк (від 2001).

Ю. Гаврилюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю