Надзвичайні військові суди в Українській Народній Республіці — Енциклопедія Сучасної України

Надзвичайні військові суди в Українській Народній Республіці

НАДЗВИЧА́ЙНІ ВІЙСЬКО́ВІ СУДИ́ В УКРАЇ́НСЬКІЙ НАРО́ДНІЙ РЕСПУ́БЛІЦІ Надзвичайні військові суди створювали відповідно до затвердженого Директорією УНР закону від 26 січня 1919 в місцевостях, в яких оголошували воєнний стан або стан облоги, а також у яких відбувалися воєнні дії. Оскільки на підставі закону від 24 січня 1919 на всій території УНР оголошено воєнний стан, цивільне правосуддя відійшло на другий план, а наявні до того військ.-польові суди скасовано незалежно від часу їхнього створення. Вироки, винесені надзвичайними військовими судами за спрощеною процедурою, не підлягали оскарженню й негайно виконувалися. Однак особи, засуджені до смертної кари, мали право впродовж 6-ти годин після оголошення вироку звернутися із проханням про помилування або полегшення кари до Директорії УНР, а в регулярної армії – до Головного Отамана.

Склад надзвич. військ. суду не був сталим. Його створювали ком-ри полків або військ. нач. з рівними чи більшими правами, а також губерн. або міські коменданти. Вони ж призначали особовий склад військ. надзвич. суду, до якого входили: голова (муштровий штаб-стар­шина), 4 чл. (старшини й підстаршини), прокурор, оборонець і секретар. Підсудності підлягали за карні вчинки всі військ. і цивіл. особи, передані суду за законом УНР. Оскільки за Директорії УНР не було переглянуто старого законодавства, а лише відредаговано окремі його статті, на тер. УНР продовжували зберігати чинність закони колиш. Рос. імперії та Тимчас. уряду, і надзвич. військ. суди керувалися карним статутом «Сводъ военныхъ постановленій» (1869). Таким чином, вони швидко реагували на конкретні обставини за законодавством перехід. періоду. Серед найвідоміших справ, розглянутих надзвич. військ. судами, – полковника П. Болбочана, отамана Й. Біденка.

Літ.: Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України: 1917–1920: Центральна Рада. Гетьманство. Директорія. К., 1997.

ДА: Центр. держ. арх. вищих органів влади і упр. України. Ф. 279, оп. 1, спр. 3, арк. 22; ф. 3172, оп. 1, спр. 52, арк. 77–78; ф. 3172, оп. 5, спр. 2, арк. 5.

Т. В. Вронська


Покликання на статтю