Надкернична Олена Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Надкернична Олена Володимирівна

НАДКЕРНИ́ЧНА Олена Володимирівна (06. 04. 1951, м. Ніжин Черніг. обл.) – біолог. Мати Є. Копилова. Д-р біол. н. (2004). Закін. Ленінгр. хім.-фармацевт. ін-т (нині С.-Пе­тер­бург, 1974). Відтоді працювала інж. НДІ біол. випробовувань хім. сполук (с. Стара Купавна Моск. обл.); від 1977 – в Ін-ті с.-г. мікробіології та агропром. вироб-ва НААНУ (Чернігів): 2000–09 – заст. дир. з наук. роботи, від 2009 – зав. лаб. рослинно-мікроб. взає­модій. Наук. праці присвяч. вивченню взаємодії мікроорганізмів і рослин. Дослідила хім. природу деяких фітотоксич. речовин мікроб. походження та їхній вплив на процес біол. азотфіксації; одержала активні штами азотфіксуючих бактерій, на основі яких створ. новий бактеріал. препарат – діазобактерин; описала явище паранодуляції на коренях небобових рослин; вивчила генет. детермінацію ознаки азотфіксуючої активності в корен. зоні злак. культур.

Пр.: Влияние некоторых фитотоксинов грибного происхождения на азотфиксирующую активность клубеньков люпина // МКЖ. 1986. Т. 48, № 1; Эффек­тивность предпосевной обработки семян озимой ржи азотфиксирующими бактериями // ВАН. 1994. № 8; Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика. К., 2006 (спів­авт.); Експериментальна ґрунтова мікробіологія. К., 2010 (спів­авт.); Корекція ризобіаль­них угруповань ґрунту за інтродукції Bra­dyrhizobium japonicum різних генетичних груп // Агроекол. журн. 2018. № 2.

Н. П. Богдан


Покликання на статтю