Надтока Геннадій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Надтока Геннадій Михайлович

НАДТО́КА Геннадій Михайлович (27. 11. 1957, м. Слов’янськ Сталін., нині Донец. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2000), проф. (2005). Закін. Донец. ун-т (1983), де відтоді й працював; від 2000 – у Ін-ті філософії НАНУ (Київ); 2001–05 – зав. каф. країнознавства, декан ф-ту міжнар. відносин, 1-й заст. дир. Ін-ту славістики та міжнар. відносин Київ. славістич. ун-ту; 2005–06 – 1-й заст. дир. Ін-ту міжнар. відносин Київ. міжнар. ун-ту; 2007–10 – держ. експерт Нац. ін-ту проблем міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України; 2010–13 і 2015–19 – зав. каф. всесвіт. історії Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка; 2013–15 – дир. Держ. ін-ту сімей. та молодіж. політики при Мін-ві молоді та спорту України. Осн. напрям наук. дослідж. – історія міжнар. відносин та християн. конфесій.

Пр.: Православна церква і процес українського національного відродження 1900–1917 років. К., 1996; Православна церква в Україні 1900–1917 років: соці­ально-релігійний аспект. К., 1998; Етно-конфесійний аспект історичного розвитку римо-католицизму в Україні // Polsko-ukrainskie badania religii. Kraków, 2004; Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку // Українознавство. 2016. № 3 (спів­авт.); Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття: Історіографія. К., 2018 (спів­авт.).

І. В. Срібняк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. В. Срібняк . Надтока Геннадій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71577 (дата звернення: 25.09.2021)