Ковальчик Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчик Юрій Іванович

КОВА́ЛЬЧИК Юрій Іванович (31. 01. 1963, Львів) – фахівець у галузі механіки руйнування. Д-р фіз.-мат. н. (2000). Закін. Львів. ун-т (1985). Відтоді працював у Фіз.-мех. ін-ті НАНУ (Львів): 1998–2010 – ст. н. с.; від 2010 – зав. каф. вищої математики Львів. аграр. ун-ту. Розробив і розвинув новий напрям у матем. моделюванні – застосування матем. апарату континуал. інтегрування у приклад. дисциплінах. Побудував нові матем. моделі у теорії кристалізації та трибології.

Пр.: Інтеграли Вінера та Фейнмана: обчислення і нові можливості застосування. Л., 1998; Уточнення відомої моделі температурних спалахів // ФХММ. 2005. Т. 41, № 5; Нестаціонарне тепловиділення на поверхнях тертя // Проблеми трибології. 2010. № 2 (співавт.); Використання випадкових марківських процесів в управлінні проектами збирання с/г продукції // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. 2011. № 1/5(49) (співавт.).

Д. Г. Досин


Покликання на статтю