Назарова Тетяна Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Назарова Тетяна Вікторівна

НАЗА́РОВА Тетяна Вікторівна (21. 11. 1933, Київ – 18. 04. 1976, там само) – мовознавець, діалектолог. Канд. філол. н. (1964). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006, посмертно). Закін. Київ. ун-т (1956). Від 1957 працювала в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ), де 1973–76 очолювала групу діалектології та ономастики. Авторка та редакторка низки карт «Атласу української мови», кер. укр. комісії «Общеславянского лингвистического атласа». Досліджувала поліс., зокрема середньополіс. говірки (особливу увагу приділяла фонет. явищам), укр.-білорус. мовні контакти, широкий аспект питань з лінгвогеографії, сучас. стан і перспективи розвитку укр. діалектології. Особливу наук. цінність становить створений нею «Лінгвістичний атлас нижньої Прип'яті» (К., 1985). Його значення для укр. і слов'ян. лінгвогеографії помітно зросло після катастрофи на ЧАЕС, коли фактично через відселення з забруднених тер. зникла низка автохтон. поліс. говірок.

Пр.: Деякі фонетичні гіперизми в українських говірках нижньої Прип'яті // Діалектол. бюл. 1961. Вип. 8; Фонеми и(у) – і в деяких середньополіських говірках // Дослідж. з мовознавства. К., 1962. Вип. 2; Звук еа в говірках нижньої Прип'яті // Пит. експерим. фонетики. К., 1963; Лабіалізовані голосні неоднорідного творення в українських говірках нижньої Прип'яті // Дослідж. з мовознавства. К., 1963. Вип. 2; Білорусько-українські ізоглоси нижньої Прип'яті // Славістич. зб. К., 1963; Іменникові ѣ-закінчення в південноукраїнських говорах // Укр. діалектологія і ономастика. К., 1964. Вип. 1; Спроба картографування фонемних структур в Атласі української мови // Територ. діалекти і власні назви. К., 1965; Проблема перехідних говірок між українською і білоруською мовами (Говірки нижньої Прип'яті) // Пр. 11-ї Укр. діалектол. наради. К., 1965; Відбиття структурно-генетичних зв'язків у Атласі української мови // Укр. лінгвіст. географія. Пит. мовознавства. К., 1966; Українські говірки на Далекому Сході // Мовознавство. 1967. № 2; Некоторые особенности вокализма украинских правобережнополесских говоров // Полесье. Мос­ква, 1968; Современное состояние и перспективы развития украинской диалектологии // Вопр. языкознания. 1968. № 5; Связи говоров юго-западной Брест­чины с соседними ореалами // Совещание по Общеславян. лингвист. атласу. Саратов, 1968. Тезисы докл. Москва, 1968; Фонологическое описание говора контактной зоны // Общеславян. лингвист. атлас. Мат. и исслед. 1969. Мос­ква, 1970; Розвиток рефлексів *ѣ, *о, *е в українських говорах // Мовознавство. 1972. № 1.

Літ.: Тетяна Вікторівна Назарова: [Некролог] // Мовознавство. 1976. № 3; Толстой Н. И., Толстая С. М. Памяти Татьяны Викторовны Назаровой // Slavia orientalis. 1977. Ч. 26, № 2; Гриценко П. Тетяна Назарова: спроба осягнення // Укр. діалектол. зб. Кн. 3. Пам'яті Т. Назарової. К., 1997; Гриценко П., Павлюк М. Праці Т. В. Назарової // Там само.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю