Назарчук Зиновій Теодорович — Енциклопедія Сучасної України

Назарчук Зиновій Теодорович

НАЗАРЧУ́К Зиновій Теодорович (12. 04. 1952, Львів) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1998), акад. НАНУ (2006). Дійс. чл. НТШ (2002). Засл. діяч н. і т. України (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995, 2006), премії ім. К. Синельникова (2001), ім. Є. Патона (2010), ім. О. Лейпунського (2016) НАНУ. Повний кавалер ордена «За заслуги» (2008, 2012, 2018). Закін. Львів. ун-т (1974). Від 1976 працює у Фіз.-мех. ін-ті НАНУ (Львів): 1991–98 – зав. відділу фіз.-мат. основ неруйнів. контролю та діагностики, від 1998 – гол. н. с. відділу фіз. основ діагностики матеріалів, водночас 1991–2014 – 1-й заст. дир., від 2014 – дир. Від 1996 очолює редколегію міжвідом. зб. «Відбір і обробка інформації». Від 2006 – голова Зх. наук. центру НАНУ та Мін-ва освіти і науки України. Н. – відомий дослідник у галузі фізики неруйнів. контролю та діагностики матеріалів. Під його кер-вом та за безпосеред. участі створ. теорію неруйнів. контролю дефектності матеріалу, що ґрунтується на математично корект. врахуванні дифракц. взаємодії зондувал. поля із системою тріщиноподіб. дефектів у контрольов. виробі; суттєво розширено теорію резонанс. розсіювання хвиль на дефектах матеріалу; розв'язано низку змішаних крайових задач матем. фізики, що становлять еталонну базу для діагностування стану об'єктів циліндрич., сферич. та коніч. форм; уперше розроблено концепцію вирішення проблеми багатопараметр. вихрострум. контролю стану неферомагніт. матеріалів і розв'язано низку обернених задач радіо­хвильової діагностики шаруватих діелектриків; зроблено знач. наук. внесок у розвиток чисельно-аналіт. методів розв'язання сингуляр. оператор. рівнянь матем. фізики, що стало потуж. теор. базою для неруйнів. діагностики стану матеріалів; запропоновано науково обґрунтов. комплекс. підхід до акустико-емісій. неруйнів. контролю, що є самодостат. інж.-тех. основою для тех. діагностування елементів конструкцій; створ. принципово нові засоби неруйнів. контролю й діагностики, що визначають світ. рівень досягнень у цій галузі науки; запропоновано узагальнення математично строгої теорії дифракції електромагніт. і акуст. хвиль на дефекти довіл. гладкої форми, виявлені в матеріалі, і впливу границь об'єкта контролю на розсіяне ними поле; розвинено чисел. методи обертання гіперсингуляр. інтеграл. рівнянь та аналітико-числові методи розв'я­зан­ня суматор. (рядових) рівнянь; уперше визначено і теоретично обґрунтовано способи розв'я­зання проблеми селектив. вихрострум. контролю дефектності матеріалів.

Пр.: Метод сингулярных интеграль­ных уравнений в двумерных задачах дифракции. K., 1984 (спів­авт.); Численное исследование дифракции волн на цилиндрических структурах. К., 1989; Singular integral equations in diffraction theory. Lviv, 1994; Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях. К., 2006 (спів­авт.); Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. К., 2014 (спів­авт.); Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій. К., 2016 (спів­авт.); Аcoustic emis­sion: methodology and application. Sprin­ger, 2017 (спів­авт.).

Літ.: Зіновій Теодорович Назарчук. Біобібліографія вчених України. К., 2012.

В. В. Корній


Покликання на статтю