Назар-Шевчук Лілія Йосифівна — Енциклопедія Сучасної України

Назар-Шевчук Лілія Йосифівна

НАЗА́Р-ШЕВЧУ́К Лілія Йосифівна (04. 04. 1963, Львів) – музикознавець, музичний критик, педагог. Канд. мистецтвознавства (2007). Закін. Львів. муз. академію (1985; кл. C. Павлишин). Від 1984 працює у Львів. спец. муз. школі ім. С. Крушельницької. Водночас від 2007 викладає на ф-ті культури і мист-в Львів. ун-ту, від 2010 – гуманітар. ф-ті Укр. катол. ун-ту. Від 2015 – доц. каф. історії музики Львів. муз. академії. Наук. дослідж. зосере­джені на питаннях укр. муз. культури Галичини 1-ї пол. 20 ст., музиці укр. діаспори та сучас. музиці, зокрема філос.-концептуал. пошуках у сфері муз. онтології, муз. герменевтики, теорії тріад (єдність автент., реліг. та світсь­кого як ґрунт. засад стилеутворення), низці культурол. питань та актуал. проблемах муз. освіти. Н.-Ш. – авторка низки теле- та радіопередач; ред.-упорядник кн. «В. Барвінський. Хорові твори» (Т., 2000), «Спогади. Матеріали. Дослідження» (2006), «Музична семіотика» (2008; обидві – Львів) Ю. Созанського.

Пр.: Розвиток української музичної освіти та виховання в Галичині першої половини ХХ століття // Musica Galiciana. Rzeszów, 2000. T. 5; Обробки народних пісень для сольного співу В. Барвінського // Василь Барвінський. Дрогобич, 2000; Феномен Василя Барвінського // Укр. музика. 2013. № 1; Симфонії М. Вербицького. Чц., 2018; Методично-програмне забезпечення комплексу музично-історичних дисциплін: Слухання музики. Музична література. Українське музичне мистецтво. Світове музичне мистецтво. К., 2018 (спів­авт.); Національна природа вітаїзму і Василь Барвінський // Наук. зб. Львів. муз. академії. Вип. 45. Музикознавчий універсум: Зб. ст. Л., 2019.

В. С. Грабовський


Покликання на статтю