Назустріч — Енциклопедія Сучасної України

Назустріч

«НАЗУ́СТРІЧ» – літературно-мистецький двомісячник. Виходив 1934–38 у Львові. Видавець – О. Боднарович. Журнал вважали енциклопедією культур.-мист. життя Зх. України 1930-х рр.: друкував репродукції творів мист-ва, літ.-мист. критику, статті про історію укр. мист-ва, огляди, прозу й поезію. Серед авторів – В. Сімович, М. Рудницький, С. Гординський, Б.-І. Антонич, Б. Ольхівський, М. Островерха, І. Крип'якевич, Я. Пастернак, І. Свєнціцький. Осн. рубрики: «Мистецька хроніка», «Українська хроніка», «Чужинна хроніка», в яких зібрано цікаву інформацію з історії та теорії мист-ва, дослідж. творчості укр. та зарубіж. митців, рецензії на виставки худож. творів тощо. Ред.: О. Боднарович, В. Симонович, С. Гординський, останній особливу увагу приділяв на сторінках часопису поезії та образотвор. мист-ву. Літ.: Костюк С. П. «Назустріч» (1934–1938): Системат. покажч. змісту. Л., 1999; Лупій Т. Українська художня критика і літературно-мистецькі видання Львова першої третини ХХ ст. // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. 2001. Вип. 2.

Т. Г. Лупій

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю