Назюта Людмила Юріївна — Енциклопедія Сучасної України

Назюта Людмила Юріївна

НАЗЮ́ТА Людмила Юріївна (07. 12. 1948, м. Жданов Сталін., нині Маріуполь Донец. обл.) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1993), проф. (1998). Закін. Жданов. металург. ін-т (1971), де й працює (нині Приазов. тех. ун-т): від 2001 – проф. каф. металургії чорних металів. Наук. дослідження: фіз.-хім. процеси сталеплавил. вироб-ва; ресурсо- й енергозбереження у вироб-ві чорних металів; розв'я­зання екол. проблем за рахунок використання вторин. матеріалів; розроблення теорії розкислення та мікролегування сталі, що дає змогу знизити витрати осн. феросплавів; застосування актив. методів навч. студентів металург. спеціальностей. Розробила енергет. концепцію конвертер. вироб-ва і показала можливість переробки в конвертерах нестандарт. шихти в широкому діапазоні фіз. і хім. складів, зокрема відходів чорної і кольор. металургії.

Пр.: Энергетическая эффектив­ность различных способов снижения расхода жидкого чугуна в кислородных конвертерах // Обзор. информация НИИ черной металлургии. Сер. Сталеплавил. произв-во. Москва, 1992. Вып. 2; Отхо­ды электродного производства и их использование в сталеплавильном производстве // Там само. Вып. 3; Экстре­мальные ситуации в работе стале­пла­вильных комплексов металлургических предприятий Украины: Учеб. пособ. Мариуполь, 2003; Затраты в производ­ственно-сбытовых логистических системах: механизм управления. Д., 2004 (спів­авт.); Теорія розкислення та легування сталі (розкислення та легування у вакуумі): Конспект лекцій. Маріуполь, 2010; К вопросу о раскислительной способности бора и ее влияния на технологию микролегирования // Вісн. Приазов. тех. ун-ту. Сер. Тех. науки. 2017. Вип. 35 (спів­авт.); Організація і виконання захисту магістерських робіт: Навч. посіб. Маріуполь, 2018.

І. А. Ленцов


Покликання на статтю