Найда Сергій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Найда Сергій Федорович

НА́ЙДА Сергій Федорович (08. 10. 1903, с. Троїцьке, нині Глобин. р-ну Полтав. обл. – 27. 02. 1983, Мос­ква) – історик. Генерал-майор берегової служби (1944). Д-р істор. н. (1949), проф. (1951). Засл. діяч н. РРФСР (1974). Держ. нагороди СРСР. Закін. Кременчуц. пед. ін-т (нині Полтав. обл., 1928). Відтоді учителював. 1930–33 навч. у Ін-ті червоної професури, почав працювати в апараті ЦК КП(б)У й викладати у Харків. інж.-екон. ін-ті. 1933 мобілізов. до Червоної армії і направлений у Ленінгр. вище військ.-мор. інж. уч-ще (нині С.-Пе­тербург), де пройшов шлях від ст. викл. до зав. каф. соц.-екон. дисциплін. Від 1938 – нач. упр. наркомату ВМФ СРСР і гол. ред. Військ.-мор. вид-ва; від 1945 – ст. н. с. Ін-ту історії АН СРСР; від 1947 – гол. ред. ж. «Морской сборник»; від 1949 – кер. секретаріату Гол. ред. історії громадян. вій­ни в СРСР, згодом реорганізованої у сектор історії громадян. вій­ни Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС (усі – Москва); 1958–81 – зав. каф. історії СРСР рад. періоду Моск. ун-ту; водночас 1958–60 – гол. ред. ж. «Вопро­сы истории». Фахівець з історії воєн. дій 1918–20, військ.-мор. історії та історії військ. мист-ва.

Пр.: Революционное движение в царском флоте. 1825–1917. Москва; Ленинград, 1948; Революционное движение в Черноморском флоте в годы первой русской революции (1905–1907 гг.). Сф., 1950; Триумфальное шествие Советской власти. Москва, 1957; Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР. Москва, 1966 (спів­авт.); Историография проблемы поставок США и Великобритании Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны // Вест. Моск. ун-та. 1975. № 3 (спів­авт.).

Літ.: Сергей Федорович Найда (к 60-летию со дня рождения и 35-летию научно-педагогической деятельности) // Вест. Моск. ун-та. Сер. История. 1964. № 1; Сергей Федорович Найда: [Некролог] // Вопр. истории. 1983. № 8; Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941–1945). С.-Пе­тербург, 2001.

О. П. Реєнт

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. П. Реєнт . Найда Сергій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71717 (дата звернення: 22.10.2021)