Найдек Володимир Леонтійович — Енциклопедія Сучасної України

Найдек Володимир Леонтійович

НА́ЙДЕК Володимир Леонтійович (09. 08. 1937, с. Василівка Дніпроп. обл., нині місто Запоріз. обл.) – фахівець у галузі металургії, матеріалознавець. Д-р тех. н. (1986), проф. (1994), акад. НАНУ (1995). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997), премія ім. З. Некрасова НАНУ (2001). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2003, 2008, 2012). Закін. Київ. політех. ін-т (1959), де відтоді й працював. Від 1968 – у Фіз.-технол. ін-ті металів та сплавів НАНУ (Київ): 1974–82 – зав. лаб. плавки та рафінування сплавів, 1982–2012 – зав. однойм. відділу, водночас 1979–88 – заст. дир. з наук. роботи, 1988–2016 – дир., від 2016 – радник при дирекції. 1989–94 – заст. акад.-секр. Відділ. фіз.-тех. проблем матеріалознавства НАНУ. 1996–2019 – гол. ред. ж. «Процес­сы литья». 1990–2002 – засн. і президент Асоц. ливарників України. Виконав комплекс дослідж. поводження домішок, неметал. включень та газів у високовуглецевому розплаві, створив теорію та технологію рафінування й модифікування чавуну у вихорових потоках із заглибленими високотемператур. газореагент. сере­до­вищами; запропонував метод підвищення якості сталі масового призначення, що полягає в упр. хім. потенціалом рафінуючих середовищ; зробив знач. внесок у розв'язання проблеми підвищення властивостей кольор. сплавів, зокрема алюмінієвих і мідних, шляхом використання процесу, що базується на введенні плазм. струменя в глибину розплаву; створив основи теорії взаємодії фаз, технологію та обладнання для плазм. оброблення сплавів з одночас. подачею реагентів у високотемпературну зону зануреного у розплав плазм. струменя; дослідив процеси перерозподілу легуючих елементів, зміни морфології, розмірів і характеру розміщення неметал. включень у сталях різного типу під дією лазер. випромінювання; розкрив механізм аномал. переносу елементів під впливом лазер. дії, визначив режими роботи, що забезпечують задану зміну концентрації легуючих елементів у зоні впливу; виявив нові можливості використання лазер. дії під час формування композиц. та ін. матеріалів зі спец. властивостями.

Пр.: Балансовые методы в исследовании и автоматизации мартеновских печей. К., 1966; Жидкий кислород в производстве стали. К., 1984; Бейнитный высокопрочный чугун. К., 2008; Повы­шение качества отливок из алюминие­вых и медных сплавов плазмореагентной обработкой их расплавов. К., 2008; Моделирование гидрогазодинамических процессов в полости промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали // Доп. НАНУ. 2009. № 5; Теп­ловые условия синтезирования шлаков на основе конечных сталеплавильных шлаков для внепечной обработки же­лезоуглеродистых сплавов // Металл и литье Украины. 2011. № 3; Моделирование массообмена при вакуумно-плазменной обработке жидкого металла в потоке // ПЛ. 2012. № 6; Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия // Там само. 2014. № 6; Кластеры – структурные составляющие металлических расплавов // Металл и литье Украины. 2015. № 7 (усі – спів­авт.).

Літ.: Владимир Леонтьевич Найдек (к 70-летию со дня рождения). К., 2007; Найдек Владимир Леонтьевич (к 75-летию) // ПЛ. 2012. № 4.

В. Л. Лахненко


Покликання на статтю