Найдіч Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Найдіч Юрій Володимирович

НА́ЙДІЧ Юрiй Володимирович (06. 08. 1929, Харків – 11. 03. 2019, Київ) – матерiалознавець. Чоловік Ніни, батько Дмитра Найдічів. Д-р тех. н. (1970), проф. (1974), акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. і т. України (2003). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1975, 1989), премiї iм. Є. Патона (1973), ім. І. Францевича (2003) НАНУ. Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2003). Держ. нагороди СРСР. За­­кiн. Київ. полiтех. iн-т (1953). Від 1954 працював в Iн-тi проблем матерiалознавства НАНУ (Київ): 1965–2018 – зав., 2018–19 – гол. н. с. відділу контакт. явищ і паяння неметаліч. матеріалів. Зробив знач. внесок у вивчення фіз. хімії поверхневих і міжфаз. явищ при високих т-рах. Провів комплексні дослідж. високотемператур. змочування і капіляр. властивостей металів у рідкому стані у контакті з різними неметал. речовинами – тугоплав. оксидами, вуглецевографіт., фторид., надтвердими, керам. і перовскит. матеріалами. Розробив фіз.-хім. теорію змочування, що дозволяє цілеспрямовано керувати капі­­ляр­ністю, створювати сплави з заданими адгез. характеристиками; розробив технол. процеси паяння різних неметал. матеріалів. Уперше в світі вивчив адгезію та змочування алмазів розплавленими металами, що мало велике значення для розкриття механізму синтезу штуч. алмазів, створив нові ефективні інструменти та технології оброблення матеріалів. Дослідив взаємодію хімічно актив. металів і сплавів з деякими твердими фазами та розробив новий клас вогнетривів для плавлення і лиття Ti, Zr та ін. агресив. сплавів, зокрема з аморфоутворюючою здатністю.

Пр.: Контактные явления в металли­ческих расплавах. К., 1971; The wettability of solids by liquid metals (review) // Prog­ress in surface and membrane science. New York; London, 1981; Поверхностные свойства расплавов и твердых тел и их использование в материаловедении. К., 1985; Characteristic contact angles in the aluminum/vitreous carbon system // Scripta Materialia. 1996. Vol. 34, № 6 (спів­авт.); Адгезия и контактное взаимодействие металлических расплавов с титанатом бария и другими перов­скит­ными материалами. К., 2013 (спів­авт.); Advance in the theory of ceramics/liquid metal systems wettability. Peculiarity of contact processes for transition and non-transition metals // Адгезия расплавов и пайка материалов. 2013. № 46; Вплив електронегативних елементів на змочування та паяння іонних та іонно-ковалентних керамічних матеріалів металевими розплавами // Там само. 2016. № 49 (спів­авт.); New electron beam gun for welding in space // Science and tech­nology of welding and joining. 2019. Vol. 24, № 4 (спів­авт.).

Літ.: 80-річчя академіка НАН України Ю. В. Найдіча // Вісн. НАНУ. 2009. № 8.

В. П. Красовський


Покликання на статтю