Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології — Енциклопедія Сучасної України

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

«НАНОСИСТЕ́МИ, НАНОМАТЕРІА́ЛИ, НАНОТЕХНОЛО́ГІЇ» – збірник наукових праць. Виходить від 2003 у Києві 4 рази на рік. Засн. і видавець – Ін-т металофізики НАНУ. Статті друкує мовою оригіналу. Осн. увагу приділяє проблем. питанням нанофізики та наноелектроніки, електрон. і атом. будови кластер. та наноструктур. матеріалів на основі діелектриків, напівпровідників або металів, порошків і наноструктур. плівок та покриттів, композитів, а також вуглец. наночастинок, нанотрубок і графену, дослідж. їхніх фіз.-хім. і мех. властивостей. Уміщує результати дослідж. поверхн. явищ, синтезу наночастинок, наноструктур і багатофункціонал. наномасштаб. матеріалів тех. і мед. призначення; розглядає особливості технологій отримання та діагностики наносистем. Гол. ред. – В. Татаренко.

Є. В. Кочелаб


Покликання на статтю