Нефьодов Дмитро Валерійович — Енциклопедія Сучасної України

Нефьодов Дмитро Валерійович

НЕФЬО́ДОВ Дмитро Валерійович (29. 07. 1988, Миколаїв) – історик. Д-р істор. н. (2019). Закін. Микол. ун-т (2010), де й працює: від 2018 – доц. каф. історії. Наукові дослідження: історіографія історії України періоду 2-ї світ. вій­ни, соц. історія України, історія укр. робітництва періоду повоєн. десятиріч і 2-ї пол. 20 ст.

Пр.: Діаспорна історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20–30-ті рр. XX ст.): аналіз спогадів сучасників та політв'язнів // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. ун-ту. 2016. Вип. 45; Перегляд радянських оцінок історії повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) сучасною українською історіографією // Наук. вісн. Микол. ун-ту. Сер. Істор. науки. 2017. № 2; The Ukrai­nian SSR postwar working class (1946–1965) in the evaluation of the sovietology in the west // Сх.-європ. істор. вісн. 2018. Вип. 7; Робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.) в історіографії. М., 2018.

В. І. Полянська


Покликання на статтю