Нефьодов Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Нефьодов Юрій Андрійович

НЕФЬО́ДОВ Юрій Андрійович (30. 07. 1929, Одеса – 17. 12. 2015, Дніпро) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1984), проф. (1986). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1957), де від 1958 й працював (нині Нац. металург. академія України): 1967–85 – зав. проблем. лаб. нових металург. процесів, 1985–2001 – проректор з наук. роботи, від 2001 – проф.-консультант каф. кольор. металів. Наукові дослідження: вдосконалення методів інтенсифікації відновлюв. процесів; розроблення технологій циклон. плавки синтет. шлаків і оброблення ними конверт. сталі; газооксигенне рафінування корозійностій. сталей. Автор спогадів «Позд­няя повесть о ранней юности» (Дн., 2003).

Пр.: Циклонная плавка в черной металлургии. К., 1975 (спів­авт.); Интенсификация металлургических технологий методом циклонной плавки. К., 1988 (спів­авт.); Разработка и промышленное освоение технологии выплавки коррозионностойких сталей методом газокислородного рафинирования // Современ. пробл. металлургии. 1999. № 1 (спів­авт.); О рациональном направлении перевооружения сталеплавильного производства Украины // Там само. 2003. № 4; Получение высококачествен­ных труб из металла газокислородного рафинирования // Металл и литье Украи­ны. 2009. № 3 (спів­авт.); Фазовые превращения в океанических железомар­ганцевых конкрециях при подготовке к восстановительной плавке // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2010. № 1 (спів­авт.).

О. Г. Ясєв

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю