Нечкіна Милица Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Нечкіна Милица Василівна

НЕ́ЧКІНА Милица Василівна (12(24). 02. 1899, у офіц. рад. історіографії – 12(25). 02. 1901, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 16. 05. 1985, Мос­ква) – історик. Д-р істор. н. (1936), проф. (1935), дійс. чл. АПН СРСР (1947), акад. АН СРСР (1958). Сталін. премія (1948). Держ. нагороди СРСР. Дит. і юнац. роки провела у Ніжині, де її батько працював дир. тех. уч-ща. Закін. Казан. ун-т (РФ, 1921), при якому була залишена для підготовки до професор. звання. Працювала у 1-му (1924–26) та 2-му (1925–30) Моск. ун-тах, Комуніст. ун-ті трудящих Сходу (1925–28), Комуніст. академії (1930–34); у 1936–85 – ст. н. с. Ін-ту історії СРСР АН СРСР (усі – Москва); водночас 1934–54 – проф. істор. ф-ту Моск. ун-ту; 1946–58 – проф., 1958–65 – зав. каф. історії рад. сусп-ва Академії сусп. наук при ЦК КПРС. Досліджувала історію декабристів і рев. руху в Росії 19 ст. Брала участь у підготовці 1-го (1926–47) та 2-го (1949–58) вид. БСЭ і 1-го вид. «Малой советской энциклопедии» (1928–31; усі – Москва). Спів­авторка та ред. підручників і хрестоматій з історії СРСР для ВНЗів і серед. шкіл, що неодноразово були перевидані. Гол. ред. багатотом. колектив. пр. «Очерки истории исторической науки в СССР» (Москва, 1960–85). У рідному місті ім'ям Н. названо вулицю.

Пр.: Русская история в освещении экономического материализма: Историогр. очерк. Казань, 1922; Общество соединенных славян. Москва; Ленинград, 1927; А. С. Пушкин и декабристы. Москва; Ленинград, 1938; А. С. Грибоедов и декабристы. Москва, 1947; 1951; 1977; Движение декабристов. Т. 1–2. Москва, 1955; Василий Осипович Ключев­ский. История жизни и творчества. Мос­ква, 1974; Декабристы. Москва, 1975; «О нас в истории страницы напишут…»: Из истории декабристов. Иркутск, 1982.

Літ.: Милица Васильевна Нечкина (1901–1985). Москва, 1987; Морозова А. Нові факти до біографії М. В. Нєчкіної // Ніжин. старовина. 2009. Вип. 8.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю