Нелинейные граничные задачи — Енциклопедія Сучасної України

Нелинейные граничные задачи

«НЕЛИНЕ́ЙНЫЕ ГРАНИ́ЧНЫЕ ЗАДА́ЧИ» – збірник наукових праць. Видавав 1989–2010 у Донецьку Ін-т приклад. математики і механіки НАНУ. Періодичність – раз на рік; матеріали публікували укр., рос. та англ. мовами. Висвітлювали питання з теорії диференціал. рівнянь з частин. похідними та їх застосувань у матем. фізиці, дослідж. з якіс. теорії неліній. еліптич. та параболіч. рівнянь, функціон. та асимптот. методів теорії неліній. крайових задач. Гол. ред. – Б. Базалій.

М. В. Краснощок

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. В. Краснощок . Нелинейные граничные задачи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72034 (дата звернення: 16.10.2021)