Нємчицький Станіслав-Тадеуш — Енциклопедія Сучасної України

Нємчицький Станіслав-Тадеуш

НЄМЧИ́ЦЬКИЙ Станіслав-Тадеуш (19. 09. 1872, м. Ярослав, нині Польща – 12. 05. 1943, Львів) – хімік-технолог. 1896 здобув докторат із хімії у Львів. ун-ті, 1912 – доктор. габілітацію з гігієни молока і науки про харч. продукти в Львів. вет. академії. 1910–12 – доц. хімії і математики Львів. ВШ ліс. госп-ва; 1914–18 – міський епідеміолог Львова; від 1919 – надзвич. проф., 1921–43 – звич. проф. і зав. каф. заг. хімії та гігієни молока, водночас 1922–23 – декан, 1923–25 – ректор, 1925–27 – проректор Львів. академії вет. медицини, за сумісн. 1923–31 – проф. фармацевт. хімії Львів. ун-ту. 1920–30 – в. о. співред. ж. «Przegląd Weteryna­ryjny». 1924–29 та 1930–36 – куратор б-ки Львів. академії вет. медицини. Наукові дослідження: орган. і фармацевт. хімія, технологія перероблення молока.

Пр.: Analiza miareczkowa: podręcznik do ćwiczeń praktycznych. Lwów, 1901; Bronisław Lachowicz: wspomnienie po­śmiertne // Chemik polski. 1903. Rok 3, № 13; Higiena mleka. Lwów, 1925; Wita­miny: w świetle obecnego stanu nauki i ich znaczenie dla życia. Lwów; War­szawa, 1929; Pasteryzacja i stassanizacja mleka // Rozprawy biologiczne z zakresu medy­cy­ny weterynaryjnej rolnictwa i ho­dowli. 1931. T. 9; Oceny konkursowe czys­tości mleka // Rozprawy biologiczne z za­kresu medycy­ny weterynaryjnej rolnictwa i hodowli. 1933. T. 11; Zagadnienie mleka w Polsce. Lwów, 1933; Lamoniaque du lait et son dosage. Paris, 1936.

Л. О. Луцик

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. О. Луцик . Нємчицький Станіслав-Тадеуш // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72052 (дата звернення: 23.10.2021)