Нива — Енциклопедія Сучасної України

Нива

«НИ́ВА» – газета. Виходить двічі на тиждень (у вівторок і п'ят­ни­цю) укр. мовою у смт Чернігівка Запоріз. обл. Засн. 1934 під на­звою «Ленінська зірка». 1965–90 – «Колгоспна нива», від 1991 – «Н.». До поч. 1990-х рр. – орган райкому КПУ та райради депутатів трудящих. Відтоді до 2018, окрім редакції, видавцями були райдержадміністрація та райрада. Темат. спрямованість – висвітлення різноманіт. аспектів екон., громад.-політ. і культур. життя мешканців Запоріз. обл. і Чернігівки. Наклад 2,5 тис. прим. Тривалий час гол. ред. були: Є. Білов (1943–49), Г. Козоріз (1951–59), М. Яковлєв (1965–70), М. Бонда­ренко (1974–93) та В. Марченко (1997–2015). Від 2015 редакцію очолює М. Єременко.

Літ.: Андрієнко А. О., Чернявська Л. В. Проблеми та перспективи розвитку ра­йонної преси на прикладі Чернігівсь­кої газети «Нива» (Запорізька область) // Вісн. Запоріз. ун-ту. Філол. науки. 2008. №1; Куц Л. Обереги для «Ниви» можна побачити у районному музеї // Нива. 2009, 7 листоп.; Шаповал А. Нам не забути вас... // Там само. 2010, 5 черв.

І. П. Яковенко-Єременко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
І. П. Яковенко-Єременко . Нива // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72054 (дата звернення: 25.10.2021)