Новак Ян — Енциклопедія Сучасної України

Новак Ян

НО́ВАК Ян (Nowak Jan; 27. 10. 1915, с. Городниця, нині Підволочис. р-ну Терноп. обл. – 14. 01. 1991, Варшава) – польський військовик, історик. Закін. г-зію (1936) та вчител. семінарію (1938) у Львові. Відтоді учителював на Тернопільщині. З поч. нацист. окупації влітку 1941 перейшов у підпілля. Брав участь у формуванні та діяльності польс. конспіратив. зброй. формувань – Батальйонів хлопських, співорганізатор їхніх підокругів у Львові, Тернополі, Станіславі (нині Івано-Франківськ). Отримав звання підполковника Війська Польського. Від 1945 проживав у Польщі. 1946 заарешт. і ув'яз­нений комуніст. режимом. Звіль­нений 1949, реабіліт. 1957. Працював у сфері обслуговування та торгівлі. Водночас займався громад. діяльністю, був чл. істор. комісії при гол. ком-ті Польс. стронництва людового, від 1965 – чл. Держ. комісії з розслідування нацист. злочинів у Польщі. Спів­упорядник і ред. зб. документів і матеріалів «Bataliony Chłopskie» (1964), «Materiały źródłowe do his­­torii polskiego ruchu ludowego» (т. 4, 1966), «Chleb i krew: moja wieś w czasie okupacji: wspomnienia» (1968; усі – Варшава), «Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumen­tach konspiracyjnych ruchu ludo­wego: 1940–1944» (Wrocław; Kra­ków, 1973), «Nie wszystko umiera: szkice biograficzne żołnierzy BCh» (1976), «Kalendarium działalności bojowej Batalionów Chłopskich 1940–1945» (1983; обидва – Варшава).

Літ.: G. Mazur, J. Węgierski. Konspiracja lwowska: Slownik biograficzny. 1939–1944. Katowiece, 1997.

П. З. Гуцал

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю