Новак Віталій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Новак Віталій Петрович

НО́ВАК Віталій Петрович (01. 07. 1946, с. Плетений Ташлик, нині Новоукр. р-ну Кіровогр. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1989), проф. (1991). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (Київ. обл., 1968). Відтоді працював ветлікарем. Від 1972 – у Білоцерків. аграр. ун-ті: 1986–2005 – проректор із заоч. освіти, водночас 1997–2014 – зав. каф. анатомії та гістології, від 2005 – 1-й проректор з організац. роботи. Наукові дослідження: експерим.-морфол. вивчення реактив. властивостей органів локомотор. апарату ссавців і птахів; екстра- та інтраорган. іннервація і васкуляризація соматич. органів; експерим.-морфол. аналіз елементів м'якого остова; морфол. контроль реактивності тканин синовіал. сере­довища колін. суглоба.

Пр.: Цитологія, гістологія, ембріологія: Підруч. К., 2001; Морфологія сільськогосподарських тварин: Підруч. К., 2003; Цитологія, гістологія, ембріологія: Навч. посіб. Біла Церква, 2005; Особливості ультраструктурної організації де­яких елементів синовіального середовища колінного суглоба при аутофасціопластиці // УМА. 2006. Т. 4; Макромікроморфологія, реактивні та репаративні властивості м'якого остова локомоторного апарату та синовіального середо­вища в експерименті // Вісн. Білоцерків. аграр. ун-ту. 2006. Вип. 39 (усі – спів­авт.).

Ю. О. Павловський


Покликання на статтю