Нова хата — Енциклопедія Сучасної України

Нова хата

«НОВА́ ХА́ТА» – літературно-мистецький ілюстрований журнал для жінок. Видавали у Львові 1925–39: спочатку щомісяця, від 1935 – двічі на місяць накладом від 3500 до 5000 прим. Ред. – М. Громницька (1925–39); відп. ред. – фактично М. Деркачева (1926–30), Л.-К. Бурачинська-Рудик (1930–39). Чл. редколегії: І. Бонковська, Є. Вербицька, І. Гургула, К. Малицька, У. Старосольська та ін. Видавець – кооператив «Укр. нар. мист-во». Тиражували в друкарні вид. спілки «Діло», І. Єгера, НТШ. Усього – 229 чисел (деякі спарені); окремі номери (матеріали) було конфісковано. Вид. добре ілюстроване. Автори обкладинок – М. Бутович, С. Гординський, Г. Мазепа-Коваль. Ред. декларувала прагнення відроджувати та зберігати нац. мист. спадщину, бути для читачок «порадником» щодо одягу, кухні, здоров'я, як «легко й дешево прибрати свою хату». Друкували статті з історії мист-ва, літ-ри, музики, етнографії, хроніку культур.-мист. життя, новини спорту, художні твори та афоризми, практ. поради щодо домаш. госп-ва. Найбільше матеріалів присвяч. темі одягу: історія моди від Середньовіччя до нових часів, укр. нац. вбрання різних регіонів. У кожному числі вміщували новини зі світу моди, викрійки моделей одягу та взірці вишивок («Ручні роботи»), авторами багатьох з яких були сестри Олена та Ольга-Меланія Кульчицькі. Подавали також зразки писанкарства, ткацтва, мист-ва витинанок. Кооператив «Укр. нар. мист-во» у співпраці з ред. виготовляв і продавав одяг за моделями «Н. х.», ред. організовувала конкурси ручних робіт, публікуючи зразки переможниць. Передплатники щоквартально отримували таблицю кроїв. У часописі презентували розвідки про укр. дерев'яну арх-ру, кераміку, килимарство, писанки, витинанки, етногр. матеріали про народні звичаї та повір'я авторства Д. Горняткевича, І. Свєнціцького та ін. У журналі вміщено низку статей і спогадів О. Дучимінської, М. Кромпець-Морачевської, С. Русової про життя та творчість відомих укр. художників (О. Новаківського, П. Холодного (батька), Г. Глущенка), жінок-митців (О. Ляту­ринську, М. Дольницьку, Н. Дорошенко, Я. Музику), репродукції мист. полотен. Ред. інформувала про творчу долю відомих жінок-письменниць, вчених, артисток, громад. діячок по обидва боки Збруча – X. Алчевської, М. Башкирцевої, О. Кобилянської, У. Кравченко, О. Кульчицької, Марійки Підгірянки (Домбровської), О. Пчілки, С. Русової, Лесі Українки, авторами яких були О. Грицай, К. Малицька, О. Заклинська, М. Фуртак, М. Омельченкова, І. Блажкевич (деякі матеріали були приурочені до ювіл. дат). С. Парфанович друкувала статті медич. тематики й лікар. поради. У низці аналіт. і дискус. публікацій висвітлювали питання сусп. становища жінки, її участі в громад.-політ., наук. та мистец. житті, зокрема «Жіноча мужність» Є. Маланюка, «Жінка в сучасному народі» К. Гриневичевої, розповідали про українок – членів ЦР (С. Русову, Л. Старицьку-Черняхівську) та галиц. парламенту (М. Рудницьку, О. Кисілевську). У журналі подавали твори укр. письменників С. Васильченка, Ірини Вільде, К. Гриневичевої, О. Кобилянської, Н. Королевої (також під псевд. Н. Чужа), У. Кравченко, С. Яблонської, переклади творів В. Вулф, В. Гюго, О. Вайльда, С. Цвейга, Ф. Шатобріана, рец. на нові книги К. Гриневичевої, Н. Королевої, Б. Лепкого, Ю. Липи, «Українську Загальну Енцикльопедію», зарубіж. авторів – Дж. Голсуорсі, Т. Драйзера, Л. Сінклера, Е. Ремарка. Осн. рубрики: «З жіночого руху», «Останні новости в моді», «Українська кухня», «Ради господиням», «Ріжні вісти», а також «Нові книги», «Нові журнали», «Що читати», де вміщували анотації худож., мистецтво- та літературознавчих, пед., мед. видань, огляди книг тощо.

Літ.: Федорович-Малицька І. Довкола одного журналу. Критичні замітки про редагування «Нової Хати» // Діло. 1930. Ч. 131–34, 15–20 черв.; С. Г. Українська жіноча преса в Галичині // Нова зоря. 1934. Ч. 47; Передирій В. Нова Хата // Українські часописи Львова 1848–1939. Т. 3. Кн. 1. 2003; Середа О. Журнал «Нова Хата» (1925–1939) як популяризатор українського народного мистецтва // Поліграфія та видавнича справа. 2011. № 2.

М. М. Комариця

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. М. Комариця . Нова хата // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72283 (дата звернення: 26.10.2021)