Нова філологія — Енциклопедія Сучасної України

Нова філологія

«НОВА́ ФІЛОЛО́ГІЯ» – збірник наукових праць. Видають від 2000 у Запоріжжі двічі на рік. Засн. і видавець – ф-т іноз. філології Запоріз. ун-ту. Матеріали друкують укр., рос., англ., нім. мовами. Наклад 100 прим. Публікують статті, присвяч. актуал. проблемам когнітив., зістав. мовознавства, дискурсив. лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо. Гол. ред. – Г. Приходько (від 2019).

С. М. Єнікєєва

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. М. Єнікєєва . Нова філологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72284 (дата звернення: 24.10.2021)