Нова Україна — Енциклопедія Сучасної України

Нова Україна

«НОВА́ УКРАЇ́НА» – щоденник. Виходив у Харкові (1941–43), Полтаві (1943), Він­ниці (1944) накладом 21–100 тис. прим. Газета пропагувала ідеологію націонал-соціалізму, друкувала промови А. Гітлера, накази й розпорядження міської влади, біогр. довідки про нацист. лідерів. Рубрики «Звідомлення Головного Командування Німецьких Збройних Сил: З Головної Квартири Фюрера», «Фронтові повідомлення», «На фронтах» висвітлювали фронт. події, «Коротко», «З останньої хвилини», «Останні вістки», «Короткі вістки», «Короткі повідомлення», «Різні віст­ки», «Звідусіль» – міжнар. політ. новини, «З господарського життя Европи», «Короткі господарські вістки» – екон. проблеми, «Короткі нотатки з культурного життя», «Культурно-мистецька хроніка Заходу» – культурні питання. Матеріали про рад. систему викривали її антинар. суть. Вміщував статті про укр. минуле й видат. українців, про різні аспекти укр. життя під час нім. окупації (рубрики «По Україні» або «Коротко»), історію та сьогодення Харкова та краю («Міська хроніка», «Короткі новини», «З листів до редакції», «По Харківщині», «З життя Харківщини», «На міські теми», «Хроніка», «З блокнотом по місту», «Господарство, праця»), функціонування УАПЦ, освіту, науку й культуру, а також пізнавал. та розважал. матеріали («Бібліографія», «Нові видання», «Нові українські книжки», «Чи знали ви…», «Різне», «Дещо про моду», «Кросворди»). Серед авторів – П. Біляїв, Ю. Бойко, О. Кобець, П. Вдовиченко, М. Ветухів, Ю. Вовків, В. Державін, О. Доренко, А. Карпо, К. Кондратенко, А. Любченко, М. Оглобин, Є. Одрина, О. Парадиський, П. Райко, Ю. Савченко, В. Сеник, П. Терновий, П. Хуторський, С. Шадківська, Ю. Шевельов, Н. Щербина, І. Яценко. Ред.: П. Сагайдачний, В. Царинник.

Літ.: Титаренко Д. М. Умови функціо­нування окупаційної преси Харківщини (1941–1943 рр.) // Сторінки воєн. історії України: Зб. наук. ст. К., 2002. Вип. 6; Стасюк О. Участь ОУН у легальному секторі української преси (1941–1943 рр.) // Зап. Львів. наук. б-ки. 2004. Вип. 12; Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні, 1941–1944 рр.: Джерела дослідж. Бібліографія. К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 2. Л., 2007.

К. М. Курилишин


Покликання на статтю