Нова Україна — Енциклопедія Сучасної України

Нова Україна

«НОВА́ УКРАЇ́НА» – журнал і видавництво. Видавн. спілку засн. 1922 укр. есерами в Празі з метою вид. «Н. У.». Голова спілки – Н. Григоріїв, заст. голови – В. Старосольський. Часопис виходив 1922–28 спочатку як безпартій. двотижневик громад., культур. та екон. життя, від 1923 – місячник письменства, мист-ва, науки й громад. життя. Засн. і постій. ред. М. Шаповал, співред.: П. Богацький (1922), В. Винниченко (1923–24), М. Ґалаґан та Н. Григоріїв (1925–26), С. Довгаль, В. Залевський та М. Мандрика (1927–28). На сторінках вид. вміщували матеріали про події культур. і громад. життя, визв. руху українців, основи орг-ції укр. труд. демократії тощо. Від 1923 друкували художні твори як відомих, так і молодих письменників, літературозн. й мистецтвозн. статті, наук. праці з різних галузей знань, огляди, спогади, некрологи, рецензії, хроніку. Відстоювали ідею нац.-держав. незалежності України з соціаліст. позицій, вільний розвиток укр. народу, визволення людини від усіх форм експлуатації, насильства й гніту, закликали до дискусії соціалістів різних світоглядів і партій, виступали проти уряду УНР в екзилі. Вміщували статті про події в УРСР (зокрема про голод), Галичині й за кордоном, інформували про екон., культурно-просвітнє й громад. життя. Автори поет. творів – Олександр Олесь, Є. Маланюк, Ю. Дараган, М. Обідний, О. Бабій, Т. Осьмачка, А. Животко, Л. Мосендз, Н. Лівицька, О. Неприць­кий-Грановський, О. Стефанович, Ю. Шкрумеляк та ін.; проз. – О. Кобилянська, В. Винниченко (і статей), Г. Косинка, В. Підмогильний, В. О'Коннор-Вілінська, К. Гриневичева, П. Богацький, Ю. Сірий (Тищенко), Г. Журба, Ф. Дудко, А. Павлюк та ін. Також друкували статті Л. Білецького, Д. Антоновича, П. Богацького, І. Борщака, Н. Григоріїва, В. Левинського, М. Левицького, С. Русової, М. Ґалаґана, М. Вороного, М. Возняка, В. Сімовича, В. Січинського, М. Мандрики, В. Тимошенка, Ю. Тищенка, С. Гольдельмана, М. Шаповала, І. Шовгеніва та ін., твори зарубіж. письменників – Ш. Бодлера, Т. Масарика, О. Вайльда тощо. Рубрики: «На Вкраїні», «З Галицької України», «Листи з України», «На еміграції», «Соціялістичний рух», «Соціялістичне життя», «Міжнародне життя», «Українське життя за кордоном», «Західні українські землі», «Українське мистецтво», «Зі світа науки й техніки», «З преси» («Із часописів»), «З документів», «Ukra­inica», «Miscellanea», «Хроніка», «Серед книг і журналів», «Бібліо­графія» тощо. Вид-во, крім журналу, друкувало багато книжок (часто це відбитки журнал. статей). Серед виданого – конс­пект­ні істор. нариси «Українське мистецтво», «Український театр» Д. Антоновича, «Сьогочасні літературні прямування» П. Богацького, «Єдиний революційно-демократичний національний фронт» В. Винниченка, «Метелиця» Г. Журби, новели «Василка» й «Вовчиха» О. Кобилянської, «Від ІІІ Інтернаціоналу до ІІІ Риму» М. Шаповала, «Водяне господарство на Україні» І. Шовгеніва (усі – 1923), «Перспективи літературно-наукової критики» Л. Білецького, повість «По той бік» В. Вин­ниченка, «На теми мови» В. Сімовича (усі – 1924), «Будування держави» М. Мандрики, «Національне питання на Сході Європи» під ред. Н. Григоріїва (обидві – 1925), «Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р.» С. Шелухіна, «Гра кохання й смерти» Р. Роллана (обидві – 1926) та ін. Видавничі знаки часопису й вид-ва виконав В. Січинський.

Літ.: Праці російської, української та білоруської еміграції, видані в Чехословаччині в 1918–1945 рр. Т. 1, ч. 3. Прага, 1996.

ДА: Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3695, оп. 1, спр. 229; Там само. Ф. 3865, оп. 1, спр. 1, 2, 10, 17, 21.

Л. І. Гальчук, М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю