Нова Сїч — Енциклопедія Сучасної України

Нова Сїч

«НОВА́ СЇЧ» – газета. Виходила щоп'ятниці 1904 у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). Орган міської однойм. нац.-демократ. орг-ції; мала нац.-патріот. спрямування. Усього – 48 чисел. Програмні засади задекларовано в ред. статті (ч. 1): «Гуртуйтеся та ставайте під народний стяг, під котрим поведемо Вас до Важкої боротьби за волю, за долю та честь Руси-України!» Друкували статті, присвяч. різним сферам сусп.-політ., екон. та культур. життя українців Станіславщини, матеріали, що сприяли нац. відродженню, вихованню духовності та нац. свідомості. У рубриці «Рух в наших товариствах» вміщували повідомлення про діяльність укр. т-в «Соколи», «Січ», «Народний Дім» та ін., у рубриці «Свій до свого» – про розвиток екон.-торг. спілок краю. Висвітлювали міжнар. події, зокрема інформували про рос.-япон. вій­ну, Порт-Артур; публікували твори Т. Шевченка, І. Франка, Б. Грінченка, Віри Лебедової, В. Корженка, О. Я. Верниволі та авторів під криптонімами ст. Я-ч, X., Л. Т., І. С., Ф. В.; подавали огляди мист. життя й муз. літ-ри; презентували також розважал. рубрику «Сьмішне». Ред.: Р. Сіренький (ч. 1–30), А. Яновський (ч. 31–48).

Літ.: Олесницький Ю. Станиславів як Новий Галич і його преса // Станислав. вісти. 1937. Ч. 2; Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001.

В. К. Морозюк


Покликання на статтю