Нова педагогічна думка — Енциклопедія Сучасної України

Нова педагогічна думка

«НОВА́ ПЕДАГОГІ́ЧНА ДУ́МКА» Засн. 1994 Рівнен. ін-том післядиплом. пед. освіти та Рівнен. гуманітар. ун-том. Виходить щоквартально накладом 100 прим. Матеріали публікує укр., англ., польс., рос. мовами. У журналі друкують статті з питань теорії, досвіду й практики педагогіки, дидактики, методики й технології навч., виховання, народознавства, експерим. роботи в навч. закладах, профес. освіти, історії педагогіки та освіти, матеріали про діячів науки та освіти тощо. Рубрики: «Філософія освіти. Історія освіти», «Управління освітою. Профільне навчання», «Сучасні освітні технології», «Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми», «Мовознавство та література», «Фізика. Математика», «Початкова освіта. Дошкільне виховання», «Природознавство. Технології», «Виховні технології. Позашкільна освіта», «Музика. Естетика», «Фізична культура». Гол. ред. – А. Черній (від 2016).

В. О. Ільницький

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю