Нова книга — Енциклопедія Сучасної України

Нова книга

«НОВА́ КНИ́ГА» – місячник літератури, критики й бібліографії. Друкували 1924–25 у Харкові укр. мовою у вид-вах «Червоний шлях», «Книгоспілка», «Держ. вид-во України». Видавець – Укр. книжк. палата. Продов­ження часопису «Книга» (1923–24). Усього – 6 чисел. Відп. ред. – С. Пилипенко, ред. – Г. Коцюба. Висвітлювали питання теорії та історії літ-ри, сучас. літ. життя, видавн. та друк. справи, бібліотекознав­ства, розвитку бібліотеч. справи та бібліографії, книготоргівлі. Розділи: «Видавнича й друкарська справа», «Книжковий ринок і читач», «Критично-рецензійний огляд нових видань», «Бібліотекознав­ство», «Літературно-наукове життя на Україні й на Заході», «Праця видавництв і літераторів», «Хроніка бюра радянських і партійних видавництв», «Інформаційно-довідковий розділ». Співроб. журналу: І. Айзеншток, Д. Багалій, М. Годкевич, К. Дубняк, Ю. Меженко, О. Покровський, О. Прозоровсь­ка, Л. Хавкіна. Серед авторів рец. – письменники М. Биковець, І. Дніпровський, М. Доленго, М. Йогансен, О. Копиленко, А. Любченко, Я. Мамонтов, Ю. Смолич, В. Чередниченко, філологи І. Єрофіїв, О. Синявський, М. Баженов, О. Білецький, історик Є. Кагаров, композитор П. Козицький, театро­знавець Й. Шевченко.

Літ.: Одинока Л. П. Періодичні видання 20–30-х років як джерело вивчення історії бібліотечної справи в Україні // Держ. б-ка: сучасні проблеми і перспективи: Зб. наук. пр. К., 1993; Ковальчук Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20–30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2017. № 1(7).

Г. Д. Ковальчук


Покликання на статтю