Нова книга — Енциклопедія Сучасної України

Нова книга

«НОВА́ КНИ́ГА» – видавництво. Засн. 2000 у Він­ниці В. Георгієвим (дир.). Спеціалізується на випуску навч. літ-ри: мед., природн., екон., тех., с.-г. та з вивчення іноз. мов. Остання зорієнтована переважно на студентів закладів вищої освіти та перекладачів; пріоритетними є англ. (серії «Dictum Factum» та «UTTU»; гол. ред. – Л. Черноватий) та нім. (серії «DU» за ред. проф. Н. Бори­с­ко та «Login» за ред. доц. О. Сидорова) мови. Серед книг мед. тематики – «Ендокринологія» за ред. П. Боднара та ін. (2017), «Гістологія. Цитологія. Ембріологія» за ред. О. Луцика, Ю. Чайковсь­кого, «Фізіологія» за ред. В. Шевчука, «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» за ред. В. Широбокова, С. Климнюка (усі – 2018), 2-томна «Патофізіологія» О. Атамана (2018–19), «Аптечна технологія ліків» за ред. О. Ти­хонова та Т. Ярних, «Фармакологія» І. Чекмана, В. Бобирьова, В. Кресюна, 3-томна «Анатомія людини» А. Головацького та ін. (усі –2019), «Медична біологія» за ред. В. Пішака, Ю. Бажори та ін. (2020) тощо. Музикознавча та мистецтвознавча літ-ри представлені вид. «Танцюйте з нами» А. Тараканової (2010), «Хорове аранжування та вільна обробка» Р. Толмачова (2011), «Обробки джазових творів для ес­традних ансамблів й оркестрів» М. Филипчука (2013).

С. І. Мазур

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. І. Мазур . Нова книга // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72320 (дата звернення: 22.10.2021)