Нова громада — Енциклопедія Сучасної України

Нова громада

«НОВА́ ГРОМА́ДА» – суспільно-політичний журнал. Виходив 1923–25 у Відні під ред. С. Вітика. Видавець і відп. ред. – Л. Гугель. Пропагували рад. устрій, УРСР, уміщували антиемігрант. інформацію, гостро полемізували з укр. засобами інформації за кордоном, безпідставно звинувачуючи їх у пропаганді незалежності України. Друкували статті з політ., екон. й культур. життя на укр. землях, захищали інтереси труд. народу. Рубрики: «Матеріали до життя на Україні», «З українського життя», «На еміграції», «Міжнародний огляд», «З газет і журналів», «Хроніка», «Критика і бібліографія» тощо. Серед авторів – І. Борщак, С. Вітик, А. Крушельницький, Н. Суровцова, М. Меленевський, П. Височанський, І. Дніпровський.

М. О. Гринько


Покликання на статтю