Кованько Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кованько Володимир Володимирович

КОВА́НЬКО Володимир Володимирович (08. 04. 1946, м. Познань, Польща) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2008), проф. (2008). Закін. Київ. технол. ін-т легкої пром-сті (1971). Відтоді працював на вироб-ві; від 1974 – у Нац. ун-ті вод. госп-ва та природокористування (Рівне): від 2003 – проф. каф. електротехніки і автоматики. Основні напрями наук. досліджень: формування теорії біоніч. синтезу енергоощад. підземнорухомих пристроїв та основ керування їхнім рухом; розроблення концептуал. підходів до створення буд. машин та їхніх робочих органів для позазем. застосування.

Пр.: Свойства лунного грунта и проблемы его разработки. Л., 1998 (співавт.); Фізичні основи руху підземнорухомих пристроїв по прямолінійних траєкторіях за заданим курсом // Гідромеліорація та гідротех. буд-во: Зб. наук. пр. Р., 2001. Вип. 26; Підземнорухомі пристрої: створення, класифікація та застосування // Вісн. Рівнен. тех. ун-ту. 2002. Вип. 5(18); Метод формування нових технічних рішень підземнорухомих пристроїв підвищеної ефективності на біонічній основі // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. 2006. Вип. 2(34); Научные подходы к созданию лунных строительных машин // Вісн. Інж. академії України. 2008. № 2 (співавт.); Біомеханіка руху тіл у ґрунтовому середовищі // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. 2008. Вип. 4(44); Концептуальний підхід до синтезу біомехатронного пристрою для прокладання підземних комунікацій // Вісн. Інж. академії України. 2010. Вип. 1 (співавт.).

А. В. Крива


Покликання на статтю