Новорозанівський курган — Енциклопедія Сучасної України

Новорозанівський курган

НОВОРОЗА́НІВСЬКИЙ КУРГА́Н – археологічна пам'ятка. Одне із перших добре зафіксов. поховань скіф. часу з кістяком чоловіка у повному захис. обладунку. Датоване 5 ст. до н. е. Виявлено побл. с. Новорозанівка Баштан. р-ну Микол. обл., досліджено 1970 експедицією Ін-ту археології АН УРСР під кер-вом О. Шапошникової. Поховання здійснене в овал. ямі, небіжчик лежав випростано на спині головою на Схід. Під ним – заліз. лускований панцир, шкіряні штани, побл. голови – наборний із заліз. пластинок шолом, на місці живота – пояс із коротким мечем. Серед знахідок – дере­в'я­на посудина, прикрашена бронз. бляшкою у вигляді голови лося, сагайдак із 200-ма бронз. наконечниками стріл, 2 заліз. вістря до списів, 2 ножі, рештки їжі.

Літ.: Шапошникова О. Г. Погребение скифского воина на р. Ингул // СА. 1970. № 3; Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия VІІ – ІV вв. до н. э. К., 1983.

Н. О. Гаврилюк

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю