Нозоареал — Енциклопедія Сучасної України

Нозоареал

НОЗОАРЕА́Л (від грец. νόσος – хвороба і ареал) – територія поширення певної хвороби або групи хвороб. Н. – найважливіше поняття нозогеографії. Термін «ареал хвороби» запропонував Є. Павловський (1944), «нозоареал» – рос. учений О. Шошин (1962). Поняття Н. застосовують насамперед до інфекц. та інвазій. захворювань. За величиною розрізняють Н. глобал., що охоплюють майже всю тер. земної кулі (напр., Н. кору, грипу); зонал., що приурочені до певного геогр. поясу (Н. фрамбезії приурочений до тропіч. поясу); регіонал. та локал., поширені лише у невеликих областях (Н. сонної хвороби в тропіч. Африці). За формою розрізняють Н. суціл. (напр., Н. дизентерії), розірвані (Н. жовтої лихоманки в Африці і Пд. Америці), стрічкові (Н. опісторхозу), що приурочені зазвичай до долин річок. Н. – істор. категорія; його межі можуть розширюватися (прогресуючий Н.) або звужуватися (регресуючий Н.). У разі швидкої зміни процесу розширення і звуження меж утворюється пульсуючий Н. Розміри й обриси Н. визначаються природно-екон. й екол. перед­умовами, а також особливостями механізму передавання збудника хвороби. Вивчення Н. – одне з осн. завдань медичної географії, для цього використовують епідеміол. та геогр., зокрема картогр., методи. Вагомий внесок у розвиток картографування Н. в Україні зробили В. Барановсь­кий, В. Гуцуляк, Я. Жупанський, В. Шевченко та ін.

Літ.: Барановський В. А., Пироженко К. Г., Шевченко В. О. Медико-географічний атлас України. К., 1995. Вип. 1; Гуцуляк В. М. Медична географія (екологічний аспект). Чц., 1997; Корнус О. Г., Корнус А. О., Шищук В. Д. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області. С., 2015.

М. О. Барановський

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. О. Барановський . Нозоареал // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72631 (дата звернення: 26.10.2021)